CÔNG TY TNHH LÂM KHOÁNG SẢN THANH HÀ

THANH HA STONE

Địa chỉ: 86 Diên Hồng, TP Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 0256.3824100 - 0256.3823775

Di động: 0903552727

Website: http://www.thanhhastone.com/